Now it start

Now it start

Straffet börjar vid muck, sitta är lätta biten.

Nu får man börja grinda tron noll med bara kontakter i mobilen med folks gamla nummer.

Annars de messa nice. Går ingen nöd på mig.

Välkommen ut

Bjuder på en muckbild för egen forskning.

// MANiSK.ORG

Leave a Reply

Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: